LT RU EN

Apie mus:

UAB “Apskaita ir mokesčiai" teikia buhalterinės apskaitos paslaugas juridiniams bei fiziniams asmenims, konsultuoja apskaitos ir mokesčių klausimais.

Įmonė įsipareigoja buhalterinę apskaitą tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais galiojančiais teisės aktais, buhalterinės apskaitos paslaugas teikti kvalifikuotai, veikti sąžiningai ir atsakingai, užtikrinti kliento duomenų konfidencialumą.

Esant poreikiui paslaugą atliekame kliento patalpose.

Įmonė yra apdrausta civiliniu atsakomybės draudimu.

Tekiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas:

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo:

 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas (paruošimas);
 • kasos dokumentų registravimas (paruošimas);
 • banko dokumentų registravimas (paruošimas);
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto apskaita;
 • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • kelionės lapų paruošimas;
 • nurašymo aktų paruošimas.

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas:

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

Finansinių ataskaitų ir kitų ataskaitų sudarymas Vadovybei:

 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • banko dokumentų registravimas (paruošimas);
 • balansas;
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • įmonės apskaitos politikos paruošimas.

Kliento atstovavimas apskaitos klausimais VMI ir kitose institucijose bei įstaigose ir organizacijose:

 • valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
 • valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (SODRA);
 • juridinių asmenų registre (JAR);
 • bankuose ir kitose kredito institucijose;
 • kitose kliento nurodytose įstaigose.

Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas:

 • apleistos apskaitos už praėjusius laikotarpius sutvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • visų reikalingų ataskaitų už praėjusius laikotarpius pateikimas.

Paslaugų kaina:

Buhalterinės apskaitos kainas nustatome pagal įmonės vidutines darbų apimtis. Kaina priklauso nuo gaunamų arba išrašomų sąskaitų skaičiaus, darbuotojų skaičiaus ir kaitos, mėnesinių deklaracijų skaičiaus, ilgalaikio turto kiekio, grynųjų pinigų operacijų, atsargų, įmonės veiklos pobūdžio ir kitų, papildomų paslaugų. Paslaugų kaina kiekvienu atveju nustatoma individualiai.

Susisiekite su mumis:

Adresas: Guobų g.3, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus raj.
Telefonas: +370 686 011 37
E-paštas: info@airm.lt


Mokėjimo rekvizitai:

Įmonės pavadinimas: UAB "Apskaita ir mokesčiai"
Įmonės kodas: 302532898
Atsiskaitomoji sąskaita: LT61 7044 0600 0760 6419
Bankas: AB "SEB bankas"